Zangpraktijk Ruinerwold | Ellen Steffers-Dekker

 

 

 

 

 

 
CONTACT


en


C.V.

 

Huize Eikenheuvel

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je geïnteresseerd bent en meer informatie wilt ontvangen over de lessen, cursussen en workshops kun je mailen naar 

of

per telefoon: 0522-451026

 

Curriculum Vitae  

Zij zong al op jonge leeftijd in het trio van haar vader.Haar vader vroeg zijn collega musicus zangeres Watty Krapp om zijn dochter les te geven;4 jaar kreeg zij les waarna zij aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag ging studeren bij Annie Hermus.Na Den Haag ging zij bij Herman Strategier en Charles Kuit haar "Theorie" afronden en bij Lucie Frateur in Antwerpen werkte zij verder aan haar techniek; zij studeerde af met een Staats Examen in 1980. Zij werd gevraagd om enkele kerkkoren te leiden en besloot naar aanleiding hiervan zich verder in directie te bekwamen bij Jan Eelkema, daarnaast volgde zij 4x een zomercursus Liturgie en Kerkmuziek te Hoeven en een aanvullende directie cursus cantorij bij de 'van der Leeuwstichting' te Den Haag onder leiding van Arie Eikelenboom. In 1989 werd  Ellen gevraagd door pianiste Rebecca De Graaf van Gelder om voorzanger te worden in haar Joodse Leerhuis Groep ‘de Spelonk van Adullam’. Daarvoor moest zij o.a een cursus Hebreeuws volgen bij rabbijn Soetendorp in Den Haag. Mevrouw de Graaf van Gelder was een collega van de vader van Ellen die beide aan het conservatorium van Rotterdam hadden gestudeerd.

 

 • Als cantor voerde zij samen met haar vader, cellist GCF Dekker, vele cantaten uit, waarbij ze zelf vaak de solopartijen zong;
 • Met de Stichting "Huiskamermuziek Lager Onderwijs" welke opgericht was door Dekker,zong zij gedurende ruim 10 jaar concerten in samenwerking met het trio van Dekker (cello,viool en altviool: leden van het USO en Residentie Orkest)in de Provincies Zuid Holland en Utrecht;
 • Ook zong Ellen in enkele Oratoria;
 • Daarnaast gaf zij muziekles aan de Muziekschool, het L.O, op een Lomschool en de M.A.V.O. in Den Haag/Rijswijk/Voorburg.

 

In 1993 stopte zij met dirigeren en lesgeven aan het institutioneel onderwijs en ging weer zang studeren bij Eugenie Ditewig, docente hoofdvak zang aan het Utrechts Conservatorium en voor de pedagogische vakken klopte zij aan bij Celestine Dorhout hoofdvak docente zang, die de pedagogische vakken en fysiologie aan het conservatorium in Zwolle doceerde. In 1997 behaalde zij het Staatsexamen Docerend Musicus.

 • In 1998 volge de zij aan het conservatorium in Den Haag de ZANGSTEMCURSUS volgens prof.dr.Pahn
 • In 2002/2003 volgde zij stempathologie bij prof.dr. P. Dejonckere als onderdeel van de cursus ZangStem in Utrecht aan de universiteit der Letteren.


Van 2005 tot 2010 stond zij toch weer als cantor voor de cantorij van Westerbork. In 2007 gaf Ellen muzikaal leiding in samenwerking met zakenvrouw Geke Steenstra aan het Buxtehude project en samen met Elsa van Willenswaard, project-manager uit Wapserveen is zij gestart met concertpodium Muziek & Meer ( M&M): klassieke     

muziek in samenwerking met andere kunstvormen. Er werden drie concerten gerealiseerd in het voorjaar van 2011 samen met danseres Anneroos Everts en beeldend kunstenaars Huga Galama en Satar Kawoosh. In dit kader werd Ellen in 2012/2013 gevraagd mee te werken met het M&M project: Pizzicato.Twee concerten werden mogelijk gemaakt:in Dokkum en Niekerk.

 

Thuis staat er een vleugel ( Arnold Fibiger,oprichting fabriek in 1878 Polen/Kalisz) en de huiskamer geeft voldoende ruimte voor het geven van huisconcerten. Een traditie die al drie generaties musici in de familie Dekker Schregardus wordt voortgezet.

 

 • Zij heeft   40 jaar een eigen muziekpraktijk gehad waar zij de eerste 25 jaar theorie en pianoles gaf aan beginners en jeugdige blokfluitspelers samenvoegde tot ensembles en deze muzikaal coachte;de laaste 15 jaar gaf zij voornamelijk zangles.
 • Voor haar leerlingen ontwikkelde zij de cursus Solfège;later werd deze gegeven aan de Volksuniversiteit van Steenwijkerland
 • Sinds 2013 geeft zij lezingen+ workshops over "de ouder wordende stem"
 • Samen met pianist Peter Besseling,cor-repetitor in Amsterdam, en celliste Hanne Steffers, vormde zij sinds 1993 het GCF Dekker Ensemble
 • Dochter celliste Hanne Steffers en moeder zangeres Ellen SteffersDekker vormen samen sinds 2015-2018 DUO MODUS.
 • Samen met Voice Over/verteller Otto Lussenburg, maakt Duo Modus programma’s rond een bijzondere tentoonstellingen of over de geschiedenis van historische Huizen of Landgoederen zoals respectievelijk In het Museum van ASSEN “De Dodezee Rollen”en de Geschiedenis van Landgoed Overcinge bij Havelte. Een jaar laten werden zij gevraagd een vertel concert te geven over de geschiedenis van Havezate Mensingen bij Roden. Dat werden 8 concerten verdeeld over even zoveel zondagmiddagen ,in de huiskamer van de Havezate.
 • Na ruim 50 jaar gewerkt te hebben als docerend en uitvoerend musicus, en alles wat daarme samenhangt, is Ellen gestopt met lesgeven. Wel blijft zij op aanvraag zangers caochen en geeft lezingen over de ouder wordende stem+ workshop, werkt als programma’s voor muziek evenementen en is gestart met het zoeken van concertpodia voor het Master of Music cello duo ‘Two of a Kind’: Hanne Steffers en Sebastiaan van den Bergh.
 • Voor de NKS www.kastelen.nl heeft zij op aanvraag van Ir drs Heidi van Limburg Stirum ,Directeur NKS en ambassadeur, Zes concertprogramma’s gemaakt met als thema “Over de Grens” Invloeden van overheersing ten tijde van verschillende periode in de Nederlandse geschiedenis op aanvraag . Voor 2020 is een vraag binnengekomen voor een programma  Thema 1940-45 Verboden Muziek

  Bijgewerkt in oktober 2019